Máy rung điện cỡ lớn 4P-1000-3-575V Vibco Vietnam

Máy rung điện cỡ lớn 4P-1000-3-575V Vibco Vietnam

Máy rung điện cỡ lớn 4P-1000-3-575V Vibco Vietnam

PTC Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

Nắm bắt xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào tự động hoá trong quản lý và sản xuất, Pitesco Việt Nam tự hào đem đến cho Quý khách hàng sự lựa chọn tối ưu và đáng tin cậy về linh kiện, phụ tùng, thiết bị tự động, nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh của Quý khách hàng.

PTC Việt Nam cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:

  • Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors…
  • Motion Control: motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing…
  • Process Instrument: các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge…
  • Electric Part: power cable, control cable, anti-fire cable…
  • Safety: relays, switches, fuse…

Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff, Moxa, ADFweb, MTS Sensor, Kinetrol, AGR, Vaisala, NSD Group, Watlow, FMS,…..

Model

Vietnamese name

Brand name

2PL-900-1 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PL-900-3-575V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PL-900-3

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PL-1600-1-230V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PL-1600-1

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PL-1600-3-575V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PL-1600-3

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

VMC-450-3

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

VMC-800-3

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

VMC-2500

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

VMW-800-3

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PCD-200-1

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PCD-200-3-230V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PCD-200-3-460V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PCD-650-1

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PCD-650-3-575V 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PCD-650-3 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PCD-1050-1

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PCD-1050-3

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-350-1-230V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-350-1

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-350-3-575V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-350-3

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-600-1-230V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-600-1

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-600-3-575V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-600-3

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-700-1-230V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-700-1

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-700-3-230V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-700-3-575V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-700-3

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-1000-1-230V 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-1000-1 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-1000-3-575V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-1000-3

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-1400-1-230V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-1400-1

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-1400-3-575V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-1400 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-2000-3-575V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-2000 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-3000-3-575V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-3000

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-5000-3-575V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-5000 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-10000-3-575V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

4P-10000

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

VMC-1700 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

6P-300-1 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

6P-300-3-575V 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

6P-300-3

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

6P-500-1-230V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

6P-500-1

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

6P-500-3-575V 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

6P-500-3 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

6P-1000-3-575V 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

6P-1000

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

6P-1500-3-575V 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

6P-1500-3

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

6P-1500

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

6P-2500-3-575V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

6P-2500

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

6P-5000-3-575V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

6P-5000-3

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

6P-5000

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

8P-500-3-575V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

8P-500

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

8P-750-3-575V 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

8P-750

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

8P-1250-3-575V 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

8P-1250

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

8P-2500-3-575V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

8P-2500

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PCD-200-1

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PCD-200-3-230V 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PCD-200-3-460V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PCD-650-1

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PCD-650-3-575V

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PCD-650-3

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PCD-1050-1

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

2PCD-1050-3 

máy rung điện cỡ lớn Vibco/ động cơ rung cỡ lớn Vibco 

Vibco Vietnam

Xem thêm các sản phẩm khác 

Về trang chủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0912 300 549