Đại lý van Kieselmann Vietnam Van điều khiển áp suất DN125 EPDM

Đại lý van Kieselmann Vietnam Van điều khiển áp suất DN125 EPDM

 

ĐẠI LÝ VAN KIESELMANN VIETNAM

Đại lý van Kieselmann Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối van điều khiển Kieselmann, van bướm Kieselmann, van giảm áp Kieselmann, van vô trùng Kieselmann, van bi van bung Kieselmann, van áp suất Kieselmann, van an toàn Kieselmann, van tràn Kieselmann, bộ lọc Kieselmann, ron đệm seal kit phớt vành chèn vòng đệm cao su phốt làm kín…

Kieselmann xuất xứ Đức 

Đại lý nhập khẩu cung cấp bảo hành toàn quốc 

Sản phẩm được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn Kieselmann Germany

MODEL VAN ĐIỀU KHIỂN ÁP SUẤT KIESELMANN THÔNG DỤNG Ở VIET NAM

EPDM DN 25 gasket 4328025000-054 Seal butterfly valve Type DIN + DIN FL-FL DN25 HNBR 4326025000-050 Kieselmann Part no. 4326025000-050 2030080000-040 2042050210-020 2042065210-020 2353035026-114 2353047038-114 2353059050-114 2353076066-114 2353090081-114 4100100100-022 4100100100-022 4200075000-022 PNEUM.-304L van giảm áp Kieselmann 4200100000-022 4200100000-022 4200100000-022 4200100000-022 PNEUM. 304L 4200100000-022. 4200100100-022 4200100100-022 4200100100-022 4200100100-022 4200100100-022 4200100100-022 4200100100-022 4200100100-022 KIESELMANN 432 080.000-5
Kieselmann Vietnam 4328015000-054
Kieselmann the liner of butterfly valve, DN125 EPDM
Kieselmann butterfly valve disc, DN125 EPDM
van an toàn Kieselmann DN80 EPDM
Kieselmann leak-proof lining disc valve, DN100 EPDM
Kieselmann anti-leakage butterfly valve valve disc, DN80 EPDM
Kieselmann anti-leakage butterfly valve valve disc, DN100 EPDM
van giảm áp Kieselmann 4200.100.000 serien-Nr D/18491
Kieselmann GmbH STORZ 20221030 PAL
Kieselmann GmbH 4377080000-054 DN80
van Kieselmann GmbH 4365080003-131 DN80
Kieselmann GmbH 4365100003-131 DN100 4200100200-K022 4200125000-022 AISI 304L 432 6 050 000-50H 1 13/1A 4326.050.000-052 3 EDN50 4326.100.000.000.52 S 4 van Kieselmann 4326025000-052 4326025000-052 Kieselmann Vietnam 4326050000-050 4326050000-052 4326050000-052 4326050000-052 4326050000-052 4326065000-052 4326065000-052 4326080000-052 4326080000-052 80 4326100000-052 100 SILIKON ROT 4327.025.000-51 4327.050.000-51 4327.080.000-51 4327050000-051 4328050000-054 4328025000-054 4328032000-054 van vô trùng Kieselmann 4328040000-054 SPEZIAL- 40 EPDM 4328050000-054 4328065000-054 4328065000-054 DN 65 EPDM 4328080000-054 SPEZIAL DN 80 EPDM 4328100000-054 SPEZIAL- DN 100 van điều khiển Kieselmann EPDM 4328125000-054 SPEZIAL- DN 125 EPDM 4328150000-054 SPEZIAL- DN 150 EPDM 4351064130-021 4377065000-054 4377065000-054 Kieselmann Vietnam SPEZIAL- DN 65 EPDM 4377080000-054 van áp suất Kieselmann 4377100000-054 SPEZIAL- DN 100 EPDM 4377125000-054 SPEZIAL- DN 125 EPDM 4500 100 100 022 4501050000-021 4501065130-021 Kieselmann Vietnam DN 65 AISI 304L EPDM 4502065000-021 4600050000-021 5620065739-000 5.630.801.000.000 5630000013-000 5630200013-000 5630601013-000 700105000-021 S DN 50 AISI 304L 8615.126.041 -000 DN 125 AISI 316L DN 150 AISI 316L 4327 100 000 051 SPS/05 5630000013-000 5630601013-000 4301065130-021 DN 65 AISI 304L EPDM 4301040130-021 DN 40 AISI 304L EPDM 5076032398-041 5076032100-041 2005015000-054 2005025000-054 2005032000-054 2005040000-054 2005050000-054 2005065000-054 2005080000-054 2005100000-054 2005125000-054 2005150000-054 seal for DN100 PN10 316 CH38238 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 2063040020-041 2066050040-041 2066065040-041 5514025030-041 4326025000-050 4326150000-050 4301065002-021 4365065003-131 4100100000-022 4200100000-022 4328076000-054 ZA310067 ZAD10028 4200100100-022 4200100000-022 van giảm áp Kieselmann 4302100130-021 4200100000-022 4200100000-022 SN:2001/006398 4326050000-052 7079050200-158 4000440500 4221050170-040 4021000516-041 4327050000-051 4328050000-054 4200100100-022 4200100000-022 4501065130-K620 4326050000-052 4328.025.000-54 4328.015.000-054 5630601013-000. 4200100000-022 7021050050-041 6246025200-021 6254020001-070 4328026000-054 van an toàn Kieselmann 4326050000-052 4200100000-022 Kieselmann Vietnam 4345038130-041 4377050000-054 5630000013-000 2024040025-020 2024032025-020 2050065000-020 4200100000-022 4326050000-052 5630.000.002-094 4326050000 052 4200100000-022 5630000013-000 4301050002-021 4867065130-041 5620050739-000 4865065130-042 5714065990-054 4867050130-041 6139025000-021 6157040350-041 5620050739-000 4865065130-041 4545 076 4547076130-041 4545 076. 4328076000-054 7049.050.460-021 6180004830-022 6357040423-120 6272050328-041 8615150138-000 – 8615150168-000 8615150136-000 8615150168-000 4547076130-041 4200100000-022 4125065000-040 van điều khiển Kieselmann 833-630746 5630601013-000 4328050000-054 6125404410-041 5631601000-000 5630001013-000 5091065000-021 5091025000-021 5091020000-041 4200100000-022 4200100000-022 4302080130-021 4501025000-021 4305080130-021 4301080130-021 4305065130-021 4501080130-021 Kieselmann Vietnam 5093065000-020 4501040130-021 4501032130-021 5093032000-020 4501025130-021 5093025000-020 5674080730-041 4902040000-021 4328040000-054 6009010000-021 6146020000-021 6138050000-021 049.10.2828 049.10.2828 van Kieselmann 049.10.2828 049.10.2828 6246025110-021 4327065000-051 4328100000-054 432 040.000 5 2 /A 4200.100.000 – 4200100000-022 4200.100.100 – 4200100100-022 4328065000-054 8210005001-000 2231050000-040 van giảm áp Kieselmann 2231050050-040 4551076130-041 4326050000-052 TQN00189 4200100100-022 7100080001-041 7100150008-040 7100150005-020 2304060030-170 7100080020-041 7100080015-041 Kieselmann Vietnam AISI316L 4100100100-022 4200100100-022 * 5631000013-000

 

VAN ĐIỀU KHIỂN ÁP SUẤT KIESELMANN

Pebble Man DN 65 304 Stainless Steel EPDM Pneumatic Actuator Valve
van Kieselmann 4200.075.000 Valve Dn 25 Alsi 316L Pneumatik-Antrieb Monostable
Kieselmann 4200.075.000 valve DN 25
Pebble Man Spring Pressure Valve Actuator 4200.100.000
Kieselmann Vietnam 4200.100.000
Kieselmann 4200.100.000 spring tension valve actuator w/ butterfly valve
KIESELMANN 316L/13222692/1.-2 12/13/3.0bar
KIESEL 76901637010010 SP10 2706/2010
KIESELMANN seal FV5-22816 DN65
van an toàn Kieselmann 5098015000-041
KIESELMANN D641-16P DN15
KIESELMANN 11207070
KIESELMANN 6357050423-1XX
van vô trùng Kieselmann EPDM DN65 4301065130-041
KIESELMANN EPDM DN80 4501080000-041
KIESELMANN EPDM DN25 4301025130-041
van điều khiển Kieselmann EPDM DN80 70230801000-041
KIESELMANN 11218784/1
KIESELMANN pipe filter, for ?89 pipe, 316l
KIESELMANN butterfly valve, DN25, for 32 pipe, EPDM, 316l
van giảm áp Kieselmann DN80, for 89 pipe, EPDM, 316l
KIESELMANN butterfly valve, DN50, for 63 pipe, EPDM, 316l
Kieselmann GmbH 5630601000-000
Kieselmann GmbH DN65 4328065000-054
Kieselmann GmbH DN50 4328050000-054
Kieselmann GmbH 4500100100-022
Kieselmann GmbH DN80 4328080000-054
Kieselmann Vietnam 4326.100.000 052s 4 AR
Kieselmann GmbH DN65-100 PDA100
van Kieselmann 4200.075.000
Kieselmann 4200.100.000
Kieselmann GmbH 5277065000054 DN65
Kieselmann GmbH 5277080000054 DN80
KIESELMANN 6147025300-021
Kieselmann GmbH serien-Nr.D/0298 4200.125.000
KIESEL see the photo
kieselmann 2003/02417
Kieselmann GmbH 2003/02722
G.A. Kiesel SP/10FB011.403/1.4301/2436
Kieselmann GmbH 2000/003366 4200.100.000
van áp suất Kieselmann 4365080003-131
KIESEL TYP:IP 1 No:2122/2012
G.A. KIESEL IP 03
Kieselmann GmbH 5630.000.002-094
KIESELMANN TYP7004 24V 20W
van điều khiển Kieselmann Serien-Nr.2003/03170 4200.100.000
van KIESELMANN 2004/007971 4200.100.000
G.A. Kiesel SP/10FB011.403/1.4301/2436
Kieselmann Vietnam 2006/016757 4200.100.000
KIESELMANN 432 040.000-5
KIESELMANN 432 065.000-5

Website hãng: www.kieselmann.de

 

Đại lý van Kieselmann Vietnam Van điều khiển áp suất DN125 EPDM

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:
Hotline: 0912 300 549 Mr.Trí
Văn phòng: số nhà 27 đường số 12, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0912 300 549