IFM Vietnam đại lý chính hãng Cảm biến áp suất Flush pressure sensor with display

IFM Vietnam đại lý chính hãng Cảm biến áp suất Flush pressure sensor with display

Cảm biến áp suất xả có màn hình PI2795, Flush pressure sensor with display

Pitesco vietnam cung cấp các dòng cảm biến IFM chính hãng tại vietnam với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường

  1. Hàng chuẩn châu Âu / Mỹ chất lượng vượt trội
  2. Pitesco vietnam có bộ phận after service tiến hành chế dộ hậu mãi lâu dài, dịch vụ sủa chửa cho khách hàng mới, mang lại trải nghiệm mua hàng tốt nhất cho người dùng và nâng tầm uy tín cho doanh nghiệp.
  3. Sản phẩm tại Pitesco có dầy đủ chứng từ kèm theo như CO, CQ , CoC của nhà sản xuất doanh fcho các doanh nghiệp nhà nước.

Cảm biến áp suất xả có màn hình PI2795 Flush pressure sensor

PI2795 PI-004-REA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi2795.htm
PI2796 PI-2,5-REA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi2796.htm
PI2797 PI-001BREA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi2797.htm
PI2798 PI-,25BREA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi2798.htm
PI2799 PI-1-1BREA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi2799.htm
PI2889 PI-,10BREA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi2889.htm
PI2893 PI-025-REA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi2893.htm
PI2894 PI-010-REA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi2894.htm
PI2895 PI-004-REA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi2895.htm
PI2896 PI-2,5-REA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi2896.htm
PI2897 PI-001BREA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi2897.htm
PI2898 PI-,25BREA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi2898.htm
PI2899 PI-1-1BREA01-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi2899.htm
PI2954 PI-010-REB34-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/PI2954.htm
PI2956 PI-2,5-REB34-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/PI2956.htm
PI2993 PI-025-REB34-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi2993.htm
PI2994 PI-010-REB34-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi2994.htm
PI2995 PI-004-REB34-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi2995.htm
PI2996 PI-2,5-REB34-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi2996.htm
PI2997 PI-001-REB34-MFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi2997.htm
PI7093 PI-025-RES30-QFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi7093.htm
PI7094 PI-010-RES30-QFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi7094.htm
PI7096 PI-2,5-RES30-QFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi7096.htm
PI7696 PI-2,5-REA01-QFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi7696.htm
PI7698 PI-,25BREA01-QFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi7698.htm
PI7993 PI-025-REB34-QFRKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pi7993.htm
PIM093 PIM025-RES30-KFPKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pim093.htm
PIM094 PIM010-RES30-KFPKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pim094.htm
PIM693 PIM025-REA01-KFPKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pim693.htm
PIM694 PIM010-REA01-KFPKG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pim694.htm
PK5520 PK-400-SFG14-PSPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk5520.htm
PK5521 PK-250-SFG14-PSPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk5521.htm
PK5522 PK-100-SFG14-PSPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk5522.htm
PK5523 PK-025-SFG14-PSPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk5523.htm
PK5524 PK-010-RFG14-PSPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk5524.htm
PK5722 PK-100-SFR14-PSPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk5722.htm
PK6220 PK-400-SFN14-HCPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk6220.htm
PK6222 PK-100-SFN14-HCPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk6222.htm
PK6224 PK-010-RFN14-HCPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk6224.htm
PK6520 PK-400-SFG14-HCPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk6520.htm
PK6521 PK-250-SFG14-HCPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk6521.htm
PK6522 PK-100-SFG14-HCPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk6522.htm
PK6523 PK-025-SFG14-HCPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk6523.htm
PK6524 PK-010-RFG14-HCPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk6524.htm
PK6530 PK-400-SFG14-HCPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk6530.htm
PK6531 PK-250-SFG14-HCPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk6531.htm
PK6532 PK-100-SFG14-HCPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk6532.htm
PK6534 PK-010-RFG14-HCPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk6534.htm
PK6730 PK-400-SFP14-HCPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/PK6730.htm
PK6731 PK-250-SFP14-HCPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/PK6731.htm
PK6732 PK-100-SFP14-HCPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk6732.htm
PK6734 PK-010-RFP14-HCPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk6734.htm
PK7520 PK-400-SFG14-QSPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk7520.htm
PK7521 PK-250-SFG14-QSPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk7521.htm
PK7522 PK-100-SFG14-QSPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk7522.htm
PK7523 PK-025-SFG14-QSPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk7523.htm
PK7524 PK-010-RFG14-QSPKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk7524.htm
PK8730 PK-400-SFP14-HCNKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk8730.htm
PK8731 PK-250-SFP14-HCNKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk8731.htm
PK8732 PK-100-SFP14-HCNKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk8732.htm
PK8734 PK-010-RFP14-HCNKG/US/      /W http://www.ifm.com/products/de/ds/pk8734.htm
PL2053 PL-025-RES30-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pl2053.htm
PL2054 PL-010-RES30-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pl2054.htm
PL2056 PL-2,5-RES30-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pl2056.htm
PL2057 PL-001BRES30-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pl2057.htm
PL2058 PL-,25BRES30-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pl2058.htm
PL2652 PL-100-SEA01-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pl2652.htm
PL2653 PL-025-REA01-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pl2653.htm
PL2654 PL-010-REA01-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pl2654.htm
PL2656 PL-2,5-REA01-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pl2656.htm
PL2657 PL-001BREA01-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pl2657.htm
PL2658 PL-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pl2658.htm
PM2053 PM-025-RES30-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pm2053.htm
PM2054 PM-010-RES30-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pm2054.htm
PM2055 PM-004-RES30-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pm2055.htm
PM2056 PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pm2056.htm
PM2057 PM-001BRES30-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pm2057.htm
PM2058 PM-,25BRES30-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pm2058.htm
PM2653 PM-025-REA01-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pm2653.htm
PM2654 PM-010-REA01-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pm2654.htm
PM2655 PM-004-REA01-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pm2655.htm
PM2656 PM-2,5-REA01-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pm2656.htm
PM2657 PM-001BREA01-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pm2657.htm
PM2658 PM-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P http://www.ifm.com/products/de/ds/pm2658.htm
PMP04A PMP010-RES30-PRAVG/US/1G/1D /L http://www.ifm.com/products/de/ds/PMP04A.htm
PMP05A PMP004-RES30-PRAVG/US/1G/1D /L http://www.ifm.com/products/de/ds/PMP05A.htm
PMP06A PMP2,5-RES30-PRAVG/US/1G/1D /L http://www.ifm.com/products/de/ds/PMP06A.htm
PMP07A PMP001-RES30-PRAVG/US/1G/1D /L http://www.ifm.com/products/de/ds/PMP07A.htm
PMP094 PMP010-RES30-PRAVG/US/      /L http://www.ifm.com/products/de/ds/PMP094.htm
PMP095 PMP004-RES30-PRAVG/US/      /L http://www.ifm.com/products/de/ds/PMP095.htm
PMP096 PMP2,5-RES30-PRAVG/US/      /L http://www.ifm.com/products/de/ds/PMP096.htm
PMP097 PMP001-RES30-PRAVG/US/      /L http://www.ifm.com/products/de/ds/PMP097.htm
PN004A PN-010-RBR14-KFPKG/US/3D    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn004a.htm
PN006A PN-2,5-RBR14-KFPKG/US/3D    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn006a.htm
PN007A PN-001-RBR14-MFPKG/US/3D    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn007a.htm
PN009A PN-0-1BRBR14-MFPKG/US/3D    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn009a.htm
PN014A PN-010-RBR14-QFPKG/US/3D    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn014a.htm
PN016A PN-2,5-RBR14-QFPKG/US/3D    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn016a.htm
PN2009 PN-1-1BRBR14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2009.htm
PN2020 PN-400-SBR14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2020.htm
PN2021 PN-250-SBR14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2021.htm
PN2022 PN-100-SBR14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2022.htm
PN2023 PN-025-RBR14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2023.htm
PN2024 PN-010-RBR14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2024.htm
PN2026 PN-2,5-RBR14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2026.htm
PN2027 PN-001BRBR14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2027.htm
PN2028 PN-,25-RBR14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2028.htm
PN2060 PN-600-SBR14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2060.htm
PN2069 PN-+,5BRBR14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2069.htm
PN2209 PN-1-1BRBN14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2209.htm
PN2220 PN-400-SBN14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2220.htm
PN2221 PN-250-SBN14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2221.htm
PN2222 PN-100-SBN14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2222.htm
PN2223 PN-025-RBN14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2223.htm
PN2224 PN-010-RBN14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2224.htm
PN2226 PN-2,5-RBN14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2226.htm
PN2227 PN-001BRBN14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2227.htm
PN2228 PN-,25-RBN14-MFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn2228.htm
PN3000 PN-400-SBR14-MFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn3000.htm
PN3001 PN-250-SBR14-MFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn3001.htm
PN3002 PN-100-SBR14-MFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn3002.htm
PN3003 PN-025-RBR14-MFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn3003.htm
PN3004 PN-010-RBR14-MFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn3004.htm
PN3006 PN-2,5-RBR14-MFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn3006.htm
PN3007 PN-001BRBR14-MFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn3007.htm
PN3029 PN-0-1BRBR14-MFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn3029.htm
PN3051 PN-250-SDR14-KFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3051.htm
PN3060 PN-600-SBR14-KFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn3060.htm
PN3070 PN-400-SER14-MFRKG/US/            /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3070.htm
PN3071 PN-250-SER14-MFRKG/US/            /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3071.htm
PN3092 PN-100-SER14-MFRKG/US/          /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3092.htm
PN3093 PN-025-RER14-MFRKG/US/            /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3093.htm
PN3094 PN-010-RER14-MFRKG/US/ /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3094.htm
PN3096 PN-2,5-RER14-MFRKG/US/            /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3096.htm
PN3097 PN-001BRER14-MFRKG/US/            /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3097.htm
PN3129 PN-0-1BRER14-MFRKG/US/            /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3129.htm
PN3160 PN-600-SER14-MFRKG/US/            /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3160.htm
PN3529 PN-0-1BREG14-MFRKG/US/            /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3529.htm
PN3560 PN-600-SEG14-MFRKG/US/            /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3560.htm
PN3570 PN-400-SEG14-MFRKG/US/            /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3570.htm
PN3571 PN-250-SEG14-MFRKG/US/            /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3571.htm
PN3592 PN-100-SEG14-MFRKG/US/            /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3592.htm
PN3593 PN-025-REG14-MFRKG/US/            /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3593.htm
PN3594 PN-010-REG14-MFRKG/US/            /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3594.htm
PN3596 PN-2,5-REG14-MFRKG/US/            /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3596.htm
PN3597 PN-001BREG14-MFRKG/US/            /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN3597.htm
PN4220 PN-400-SBN14-HFBOW/LS/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn4220.htm
PN4221 PN-250-SBN14-HFBOW/LS/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn4221.htm
PN4222 PN-100-SBN14-HFBOW/LS/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn4222.htm
PN4223 PN-025-RBN14-HFBOW/LS/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn4223.htm
PN4224 PN-010-RBN14-HFBOW/LS/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn4224.htm
PN4226 PN-2,5-RBN14-HFBOW/LS/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn4226.htm
PN4227 PN-001BRBN14-HFBOW/LS/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn4227.htm
PN4229 PN-1-1-RBN14-HFBOW/LS/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn4229.htm
PN5000 PN-400-SBR14-HFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn5000.htm
PN5001 PN-250-SBR14-HFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn5001.htm
PN5002 PN-100-SBR14-HFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn5002.htm
PN5003 PN-025-RBR14-HFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn5003.htm
PN5004 PN-010-RBR14-HFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn5004.htm
PN5006 PN-2,5-RBR14-HFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn5006.htm
PN5007 PN-001BRBR14-HFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn5007.htm
PN5200 PN-400-SBN14-HFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn5200.htm
PN5201 PN-250-SBN14-HFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn5201.htm
PN5202 PN-100-SBN14-HFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn5202.htm
PN5203 PN-025-RBN14-HFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn5203.htm
PN5204 PN-010-RBN14-HFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn5204.htm
PN5206 PN-2,5-RBN14-HFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn5206.htm
PN5207 PN-001BRBN14-HFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn5207.htm
PN7000 PN-400-SBR14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7000.htm
PN7001 PN-250-SBR14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7001.htm
PN7002 PN-100-SBR14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7002.htm
PN7003 PN-025-RBR14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7003.htm
PN7004 PN-010-RBR14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7004.htm
PN7006 PN-2,5-RBR14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7006.htm
PN7007 PN-001BRBR14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7007.htm
PN7009 PN-1-1BRBR14-QFRKG/US/      / http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7009.htm
PN7060 PN-600-SBR14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7060.htm
PN7070 PN-400-SER14-QFRKG/US/    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN7070.htm
PN7071 PN-250-SER14-QFRKG/US/    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN7071.htm
PN7092 PN-100-SER14-QFRKG/US/    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN7092.htm
PN7093 PN-025-RER14-QFRKG/US/    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN7093.htm
PN7094 PN-010-RER14-QFRKG/US/    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN7094.htm
PN7096 PN-2,5-RER14-QFRKG/US/    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN7096.htm
PN7097 PN-001BRER14-QFRKG/US/    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN7097.htm
PN7099 PN-1-1BRER14-QFRKG/US/    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN7099.htm
PN7160 PN-600-SER14-QFRKG/US/    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN7160.htm
PN7200 PN-400-SBN14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7200.htm
PN7201 PN-250-SBN14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7201.htm
PN7202 PN-100-SBN14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7202.htm
PN7203 PN-025-RBN14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7203.htm
PN7204 PN-010-RBN14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7204.htm
PN7206 PN-2,5-RBN14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7206.htm
PN7207 PN-001BRBR14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7207.htm
PN7209 PN-1-1BRBN14-QFRKG/US/      / http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7209.htm
PN7300 PN-400-SBU76-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7300.htm
PN7302 PN-100-SBU76-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7302.htm
PN7303 PN-025-RBU76-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7303.htm
PN7304 PN-010-RBU76-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7304.htm
PN7560 PN-600-SEG14-QFRKG/US/    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN7560.htm
PN7570 PN-400-SEG14-QFRKG/US/    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN7570.htm
PN7571 PN-250-SEG14-QFRKG/US/    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN7571.htm
PN7592 PN-100-SEG14-QFRKG/US/    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN7592.htm
PN7593 PN-025-REG14-QFRKG/US/    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN7593.htm
PN7594 PN-010-REG14-QFRKG/US/    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN7594.htm
PN7596 PN-2,5-REG14-QFRKG/US/    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN7596.htm
PN7597 PN-001BREG14-QFRKG/US/    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN7597.htm
PN7599 PN-1-1BREG14-QFRKG/US/    /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PN7599.htm
PN7809 PN-001BRBR18-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7809.htm
PN7834 PN-010-RBR18-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pn7834.htm
PNI021 PNI250-SBR14-QFRKG/US/   V http://www.ifm.com/products/de/ds/pni021.htm
PNI022 PNI100-SBR14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pni022.htm
PNI023 PNI025-RBR14-QFRKG/US/   V http://www.ifm.com/products/de/ds/pni023.htm
PNI024 PNI010-RBR14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pni024.htm
PP000E PP-400-SBG14-QFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PP000E.htm
PP001E PP-250-SBG14-QFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PP001E.htm
PP002E PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PP002E.htm
PP003E PP-025-RBG14-QFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PP003E.htm
PP004E PP-010-RBG14-QFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PP004E.htm
PP0520 PP-400-SBG14-QFNKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pp0520.htm
PP0521 PP-250-SBG14-QFNKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pp0521.htm
PP0522 PP-100-SBG14-QFNKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pp0522.htm
PP0523 PP-025-RBG14-QFNKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pp0523.htm
PP0524 PP-010-RBG14-QFNKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pp0524.htm
PP2000 PP-PRG-     /QFRKG/US/      / http://www.ifm.com/products/de/ds/pp2000.htm
PP2001 PP-PRG-     /QFRKG/US/      / http://www.ifm.com/products/de/ds/pp2001.htm
PP7023 PP-025-SBG14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PP7023.htm
PP7530 PP-400-SBG14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PP7530.htm
PP7532 PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/PP7532.htm
PP7541 PP-250-SBG14-QFRKG/BS/      /N http://www.ifm.com/products/de/ds/PP7541.htm
PP7543 PP-025-SBG14-QFRKG/BS/      /N http://www.ifm.com/products/de/ds/PP7543.htm
PP7544 PP-010-RBG14-QFRKG/BS/      /N http://www.ifm.com/products/de/ds/PP7544.htm
PP7550 PP-400-SBG14-QFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pp7550.htm
PP7551 PP-250-SBG14-QFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pp7551.htm
PP7552 PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pp7552.htm
PP7553 PP-025-RBG14-QFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pp7553.htm
PP7554 PP-010-RBG14-QFPKG/US/      /V http://www.ifm.com/products/de/ds/pp7554.htm

 

Cảm biến áp suất xả có màn hình PI2795 Flush pressure sensor

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

=> Xem thêm sản phẩm tại đây

=> Xem thêm sản phẩm của PitesCo tại đây

——————–//——————–
THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:
Hotline: 0912 300 549 (Mr. Trí)
Văn phòng: số nhà 21 đường số 12, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0912 300 549