C1030A Vulcan Bộ gia nhiệt Vulcan Vietnam – ENCLOSURE HEATERS

C1030A Vulcan Bộ gia nhiệt Vulcan Vietnam – ENCLOSURE HEATERS 

 

Bộ gia nhiệt có vỏ bọc Vulcan Electric – Enclosure Heaters

https://www.vulcanelectric.com/products/enclosure/

Bộ gia nhiệt Vulcan được thiết kế trong các tủ và vỏ máy có yêu cầu kiểm soát nhiệt độ. Đây là một sự lựa chọn tuyệt vời trong không gian hạn chế, ngăn ngừa sự tích tụ hơi nước hoặc bảo vệ đóng băng. Các cánh tản nhiệt trên các mô hình dải vây được gắn cơ học vào vỏ máy sưởi để tản nhiệt và hiệu suất tối đa

 • Kiểm soát và cung cấp nhiệt trong không gian hạn chế
 • Có sẵn các cấu hình vây và che
 • Bảo vệ đông lạnh, kiểm soát ngưng tụ, làm ấm và làm khô

Mã đặt hàng:

Bộ gia nhiệt có vỏ bọc – ENCLOSURE HEATERS – TYPE E-OSF

Catalog Number Overall
Length (in.)
Overall
Length (mm)
Watts Volts Approx.
Weight (lbs)
Approx.
Weight (kg)
             
E-OSF-1510-200A 12 1/8 308 200 120 2.8 1.2
E-OSF-1510-200B 12 1/8 308 200 240 2.8 1.2
E-OSF-1514-350A 15 5/8 396.9 350 120 3.3 1.4
E-OSF-1514-350B 15 5/8 396.9 350 240 3.3 1.4
E-OSF-1517-450A 19 1/2 495.3 450 120 4 1.7
E-OSF-1517-450B 19 1/2 495.3 450 240 4 1.7
E-OSF-1523-700A 25 3/8 644.5 700 120 4.6 2
E-OSF-1523-700B 25 3/8 644.5 700 240 4.6 2

 

Bộ gia nhiệt có vỏ bọc – ENCLOSURE HEATERS – TYPE E- TUB

Catalog Number Shroud Length (in.) Shroud Length (in.) Volts Approx. Weight (lbs) Approx. Weight (kg)
E-TUB-100A 7 177.8 100 120 1.5
E-TUB-100B 7 177.8 100 240 1.5
E-TUB-150A 7 177.8 150 120 1.5
E-TUB-150B 7 177.8 150 240 1.5
E-TUB-250A 7 177.8 250 120 1.5
E-TUB-250B 7 177.8 250 240 1.5
E-TUB-300A 7 177.8 300 120 1.5
E-TUB-300B 7 177.8 300 240 1.5
E-TUB-375A 7 177.8 375 120 1.5

5/ Bộ gia nhiệt dạng hộp mực Vulcan Electric – Cartridge Heaters

https://www.vulcanelectric.com/products/cartridge-heaters/

Bộ gia nhiệt dạng hộp mực Vulcan được thiết kế để sử dụng trong các lỗ có khả năng chịu nhiệt để sử dụng nhiệt độ tập trung cao. Những bộ gia nhiệt này lý tưởng để làm nóng chất rắn trong không gian hạn chế. Các đơn vị có đường kính từ 3/16 ″ đến 1-1 / 4 ″ tùy loại, với các đặc điểm:

 • Cung cấp nhiệt tập trung cao
 • Kích thước chính xác để truyền nhiệt tối ưu
 • Vật liệu nhiệt độ cao được sử dụng trong suốt quá trình

Mã đặt hàng

3/16″ Models

120 Volt 240 Volt Heater
Length (in)
Heater
Length (mm)
Watts Watt
Density
Approx.
Wt. (lbs)
Approx.
Wt. (kg)
               
C1030A 2 50.8 30 34 0.02 0.01
C1060A C1060B 4 101.6 65 32 0.03 0.01

 

1/4″ Models

0 Volt 240 Volt Heater
Length (in)
Heater
Length (mm)
Watts Watt
Density
Approx.
Wt. (lbs)
Approx.
Wt. (kg)
               
C2010A 1 3/8 34.9 25 36 0.02 0.01
C2020A 1 1/2 38.1 30 38 0.02 0.01
C2030A 2 50.8 40 34 0.03 0.01
C2040A C2040B 2 1/2 63.5 50 32 0.03 0.01
C2050A C2050B 3 76.2 60 31 0.04 0.02
               
C2060A C2060B 3 1/2 88.9 75 32 0.04 0.02
C2070A C2070B 4 101.6 85 31 0.04 0.02
C2080A C2080B 5 127 110 31 0.05 0.02
C2090A C2090B 6 152.4 130 30 0.06 0.03
C2100A C2100B 7 1/2 190.5 100 18 0.07 0.03

 

3/8″ Models

120 Volt 240 Volt Heater
Length (in)
Heater
Length (mm)
Watts Watt Density Approx.
Wt. (lbs)
Approx.
Wt. (kg)
               
C381A 1 3/8 34.9 40 39 0.06 0.03
C3800A 1 1/2 38.1 30 25 0.06 0.03
C3910A 1 1/2 38.1 50 42 0.06 0.03
C382A C382B 2 50.8 50 28 0.08 0.03
C3830A C3830B 2 3/8 60.3 75 34 0.09 0.04
C392A C392B 2 1/2 63.5 75 32 0.09 0.04
C3840A C3840B 3 76.2 100 34 0.13 0.06
C385A C385B 4 101.6 125 30 0.16 0.07
C3930A C3930B 4 101.6 150 36 0.16 0.07
C386A C386B 5 127 150 28 0.2 0.09
C3940A C3940B 5 127 200 38 0.2 0.09
C387A C387B 6 152.4 200 31 0.24 0.1
C3950A C3950B 6 152.4 250 39 0.24 0.1
C3890A C3890B 7 177.8 275 36 0.28 0.12
C388A C388B 8 203.2 240 27 0.32 0.14
C3960A C3960B 8 203.2 300 34 0.32 0.14
C3970A C3970B 9 228.6 350 35 0.36 0.16
C390A C390B 10 254 300 27 0.4 0.17
C3980A C3980B 12 304.8 500 37 0.48 0.21
C3990A C3990B 15 381 620 36 0.6 0.26

 

1/2″ Models

 

120 Volt 240 Volt Heater
Length (in)
Heater
Length (mm)
Watts Watt
Density
Approx.
Wt. (lbs)
Approx.
Wt. (kg)
               
C5010A C5010B 1 1/2 38.1 50 32 0.09 0.04

C5180A

C5180B 2 50.8 100 42 0.11 0.05
C5140A C5140B 2 3/8 60.3 75 25 0.13 0.06
C5150A C5150B 2 3/8 60.3 100 34 0.13 0.06
C5160A C5160B 2 3/8 60.3 120 41 0.13 0.06
C503A C503B 2 1/2 63.5 100 32 0.14 0.06
C519A C519B 2 1/2 63.5 150 48 0.14 0.06
C520A C520B 3 76.2 150 38 0.17 0.07
C5210A C5210B 4 101.6 180 33 0.22 0.1
C508A C508B 5 127 200 28 0.28 0.12
C5020A C5020B 5 1/4 133.4 250 34 0.29 0.13
C5030A C5030B 5 13/16 147.6 150 18 0.32 0.14
C510A C510B 6 152.4 250 29 0.34 0.15
C5170A C5170B 6 152.4 300 35 0.34 0.15
C511A C511B 8 203.2 350 30 0.45 0.2
C5040A C5040B 8 203.2 400 34 0.45 0.2
C512A C512B 10 254 450 30 0.56 0.24

C5050A

C5050B 10 254 475 32 0.56 0.24
C5130A C5130B 12 304.8 550 30 0.67 0.29
C5060A C5060B 14 355.6 675 32 0.78 0.34
C5070A C5070B 18 457.2 800 29 1 0.44
C5090B 24 609.6 1000 27 1.34 0.58
C5220B 30 762 1300 28 1.67 0.73

 

5/8″ Models

120 Volt 240 Volt Heater
Length (in)
Heater
Length (mm)
Watts Watt
Density
Approx.
Wt. (lbs)
Approx.
Wt. (kg)
               

C621A

C621B 1 1/2 38.1 75 38 0.1 0.04
C6220A C6220B 2 3/8 60.3 75 20 0.15 0.07
C6400A C6400B 2 3/8 60.3 100 27 0.15 0.07
C6360A C6360B 2 3/8 60.3 150 41 0.15 0.07
C6370A C6370B 2 3/8 60.3 180 49 0.15 0.07
C624A C624B 3 76.2 150 31 0.19 0.08
C6230A C6230B 3 3/4 95.3 150 24 0.24 0.1
C6250A C6250B 3 3/4 95.3 240 38 0.24 0.1
626A 626B 4 101.6 200 29 0.25 0.11
C6340A C6340B 4 3/8 111.1 240 32 0.28 0.12
C627A C627B 4 1/2 114.3 240 31 0.28 0.12
C682A C682B 5 127 250 28 0.32 0.14
C628A C628B 5 1/2 139.7 285 29 0.35 0.15
C629A C629B 6 152.4 300 28 0.38 0.17
C6390A C6390B 6 1/2 165.1 350 30 0.41 0.18
C692A C692B 7 177.8 350 27 0.44 0.19
C6300A C6300B 8 203.2 400 27 0.5 0.22
C6410A C6410B 8 3/4 222.3 450 28 0.55 0.24
C631A C631B 10 254 500 27 0.63 0.27
C6420A C6420B 10 3/4 273.1 500 25 0.68 0.3
C632A C632B 12 304.8 600 27 0.76 0.33
C6430A C6430B 12 7/8 327 550 23 0.81 0.35
C633A C633B 14 355.6 700 26 0.88 0.38
C6440A C6440B 15 381 600 21 0.95 0.41
C635A C635B 16 406.4 800 26 1 0.44
C6450B 17 431.8 800 25 1.07 0.47
C6460B 19 482.6 950 26 1.2 0.52
C6470B 21 533.4 1075 27 1.32 0.57
C6480B 24 609.6 1200 26 1.51 0.66
C6490B 30 762 2000 35 1.89 0.82
C6500B 36 914.4 2500 36 2.27 0.99

 

3/4″ Models

120 Volt 240 Volt Heater
Length (in)
Heater
Length (mm)
Watts Watt
Density
Approx.
Wt. (lbs)
Approx.
Wt. (kg)
               
C752A C752B 2 1/2 63.5 200 42 0.2 0.09
C7530A C7530B 3 1/4 82.6 250 39 0.26 0.11
C754A C754B 3 1/2 88.9 250 35 0.28 0.12

C766A

C766B 4 101.6 300 36 0.32 0.14
C7550A C7550B 4 3/4 120.7 350 35 0.38 0.17
C756A C756B 5 127 350 33 0.4 0.17
C7680A C7680B 6 152.4 350 27 0.48 0.21
C757A C757B 6 152.4 400 31 0.48 0.21
C7640A C7640B 7 5/8 193.7 450 27 0.61 0.27
C758A C758B 8 203.2 500 28 0.64 0.28
C769A C769B 9 228.6 550 27 0.72 0.31
C7650A C7650B 9 1/8 231.8 500 25 0.73 0.32
C759A C759B 10 254 600 27 0.8 0.35
C7700A C7700B 10 1/2 266.7 550 23 0.83 0.36
C7710A C7710B 11 7/8 301.6 600 22 0.91 0.4
C767A C767B 12 304.8 700 26 0.96 0.42
C7720A C7720B 13 7/8 352.4 650 21 1.02 0.44
C761A C761B 14 355.6 800 25 1.12 0.49
C7730A C7730B 14 7/8 377.8 750 22 1.14 0.5
C762A C762B 16 406.4 900 25 1.28 0.56
C7740B 16 1/4 412.8 800 22 1.24 0.54
C7750B 17 3/4 450.9 850 21 1.36 0.59
C763A C763B 18 457.2 1000 24 1.44 0.63
C7760B 20 508 1000 22 1.53 0.67
C7770B 22 558.8 1150 23 1.68 0.73
C7780B 24 609.6 1250 23 1.84 0.8
C7790B 30 762 2500 23 2.3 1

 

15/16″ Models

120 Volt 240 Volt Heater Length (in) Heater Length (mm) Watts Watt Density Approx. Wt. (lbs) Approx. Wt. (kg)
               
C9310A C9310B 2 1/2 63.5 250 42 0.31 0.14
C9330A C9330B 2 1/2 63.5 275 47 0.31 0.14
C9320A C9320B 3 76.2 275 37 0.36 0.16
C9340A C9340B 3 1/8 79.4 250 32 0.37 0.16
C949A C949B 3 1/2 88.9 190 22 0.39 0.17
C9350A C9350B 4 5/8 117.5 450 37 0.44 0.19
C9360A C9360B 4 7/8 123.8 140 11 0.46 0.2
C9500A C9500B 4 7/8 123.8 450 35 0.46 0.2
C9450A C9450B 6 152.4 350 22 0.48 0.21
C946A C946B 8 203.2 500 23 0.56 0.24
C9380A C9380B 9 1/2 241.3 550 21 0.62 0.27
C9390A C9390B 11 279.4 625 20 0.75 0.33
C947A C947B 12 304.8 700 21 0.79 0.34
C9400A C9400B 12 1/2 317.5 700 20 0.81 0.35
C948A C948B 16 406.4 950 21 0.94 0.41
C9410A C9410B 17 431.8 950 20 1 0.44
C9420A C9420B 18 1/2 469.9 1050 20 1.1 0.48

1″ Models

120 Volt 240 Volt Heater Length (in) Heater Length (mm) Watts Watt Density Approx. Wt. (lbs) Approx. Wt. (kg)
               
C9750A C9750B 3 3/8 85.7 300 33 0.31 0.14
C9760A C9760B 4 7/8 123.8 375 27 0.5 0.22
C9770A C9770B 6 3/8 161.9 600 33 0.63 0.27
C9780A C9780B 7 7/8 200 500 22 0.75 0.33
C9790A C9790B 9 3/8 238.1 700 25 0.85 0.37
C9800A C9800B 10 7/8 276.2 750 23 1 0.44
C9810A C9810B 12 3/8 314.3 800 21 1.13 0.49
C9820A C9820B 18 3/8 466.7 1250 22 1.75 0.76
C9830B 22 558.8 1500 22 2.01 0.88
C9840B 24 609.6 1800 24 2.2 0.96
               
C9850B 26 660.4 2000 25 2.37 1.03
C9860B 28 711.2 2200 25 2.56 1.12
C9870B 30 762 2500 27 2.74 1.19

 

1-1/4″ Models

120 Volt 240 Volt Heater Length (in) Heater Length (mm) Watts Watt Density Approx. Wt. (lbs) Approx. Wt. (kg)
               
C1252A C1252B 3 1/2 88.9 350 30 0.5 0.22
C1268A C1268B 4 7/8 123.8 600 35 0.75 0.33
C1269A C1269B 7 5/8 193.7 1000 36 1.25 0.54
C1270A C1270B 7 5/8 193.7 1200 43 1.25 0.54
C1271A C1271B 10 1/2 266.7 1000 25 1.75 0.76
C1272A C1272B 12 304.8 1200 27 2 0.87
C1263B 15 381 1500 26 2.5 1.09
C1274B 24 609.6 2400 26 4 1.74
C1275B 28 711.2 2800 26 4.7 2.05
C1276B 30 762 3000 26 5 2.18

 

6/ Bộ gia nhiệt có chốt cài Vulcan Electric – Bolt Insertion Heaters

https://www.vulcanelectric.com/products/bolt-insertion/

Bộ gia nhiệt có chốt cài Vulcan được sử dụng để lắp ráp các thiết bị lớn và cố định các thiết bị nặng vào bề mặt. Các thiết bị này sử dụng các nguyên tắc giãn nở và co nhiệt để mở rộng các đinh tán lớn, rỗng và các bu lông cố định. Có sẵn nhiều loại đường kính, chiều dài và công suất phù hợp cho nhiều yêu cầu

 • Cung cấp nhiệt tập trung để mở rộng bu lông và đinh tán
 • Nhiều lựa chọn về chiều dài, đường kính và công suất
 • Sử dụng bất cứ nơi nào bạn cần để bảo vệ/ gắn/ lắp ráp thiết bị nặng

Mã đặt hàng:

120 Volt 240 Volt Insertion
Length (in)
Insertion
Length (mm)
Watts Approx.
Wt. (lbs)
Approx.
Wt. (kg)
Diameter
                 
BH496-18A BH496-18B 18 457.2 650 1.5 0.65 .496″
BH496-24A BH496-24B 24 609.6 1200 1.6 0.7 .496″
BH496-36A BH496-36B 36 914.4 2000 2.2 0.96 .496″
BH621-18A BH621-18B 18 457.2 850 2 0.87 .621″
BH621-24A BH621-24B 24 609.6 1400 2.3 1 .621″
BH621-36A BH621-36B 36 914.4 2500 3.1 1.35 .621″
BH745-18A BH745-18B 18 457.2 950 2.6 1.13 .745″
BH745-24A BH745-24B 24 609.6 1500 2.9 1.26 .745″
BH745-36A BH745-36B 36 914.4 2500 3.3 1.44 .745″
BH745-48A BH745-48B 48 1219.2 3500 4.2 1.83 .745″
BH937-24A BH937-24B 24 609.6 1800 3.7 1.61 .937″
BH995-24A BH995-24B 24 609.6 2000 3.9 1.7 .995′

 

7/ Bộ gia nhiệt hình ống Vulcan Electric – Component Tubular Heaters

https://www.vulcanelectric.com/products/component-tubular/

Bộ gia nhiệt hình ống Vulcan Electric là thiết bị nhiệt điện cực kỳ linh hoạt, hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng từ mức đông lạnh đến 1600 ° F (871 ° C) tùy thuộc vào vật liệu vỏ bọc và ứng dụng. Máy sưởi hình ống có khả năng tạo hình dạng trong một hoặc nhiều mặt phẳng, được thiết kế với các mặt phẳng để cải thiện tiếp xúc bề mặt, sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như:

 • Sưởi ấm bằng bức xạ và đối lưu
 • Tiếp xúc gia nhiệt trong khuôn đúc và tấm
 • Hệ thống truyền nhiệt
 • Các ứng dụng sưởi ấm quy trình công nghiệp
 • Phòng thí nghiệm và thiết bị y tế
 • Thiết bị chế biến thực phẩm

Mã đặt hàng:

263″ DIAMETER STRAIGHT TUBULAR HEATERS- INCOLOY SHEATH- TYPE LY

120 Volt 240 Volt Watts Tube
Length in.
Tube
Length mm
Heated
Length in.
Heated
Length mm
Approx.
Wt. lb
Approx.
Wt. (kg)
                 
LY163A LY163B 250 16 406 11 279 0.3 0.1
LY253A LY253B 450 25 635 20 508 0.4 0.2
LY323A LY323B 600 32 813 27 686 0.5 0.2
LY403A LY403B 780 40 1016 35 889 0.7 0.3
LY483A LY483B 950 48 1219 43 1092 0.7 0.3
LY703A LY703B 1400 70 1778 65 1651 0.8 0.3
LY823A LY823B 1700 82 2083 77 1956 1.2 0.5
LY1023B 2150 102 2591 97 2464 1.7 0.7
LY1303B 2800 130 3302 125 3175 2.1 0.9
LY1723B 3500 172 4369 167 4242 2.9 1.3

 

315″ DIAMETER STRAIGHT TUBULAR HEATERS- INCOLOY SHEATH- TYPE LY

120 Volt 240 Volt Watts Tube
Length in.
Tube
Length mm
Heated
Length in.
Heated
Length mm
Approx.
Wt. lb
Approx.
Wt. (kg)
 
LY164A LY164B 275 16 406 11 279 0.3 0.1
LY254A LY254B 600 25 635 20 508 0.4 0.2
LY324A LY324B 750 32 813 27 686 0.7 0.3
LY404A LY404B 975 40 1016 35 889 1 0.4
LY484A LY484B 1200 48 1219 43 1092 1.1 0.5
LY704A LY704B 1850 70 1778 65 1651 1.2 0.5
LY824A LY824B 2200 82 2083 77 1956 1.7 0.7
LY1024A LY1024B 2750 102 2591 97 2464 2.5 1.1
LY1304B 3600 130 3302 125 3175 3.2 1.4
LY1724B 5000 172 4369 167 4242 4.3 1.9

 

440″ DIAMETER STRAIGHT TUBULAR HEATERS- INCOLOY SHEATH- TYPE LY

120 Volt 240 Volt Watts Tube
Length in.
Tube
Length mm
Heated
Length in.
Heated
Length mm
Approx.
Wt. lb
Approx.
Wt. (kg)
                   
LY205A LY205B 630 20 508 12 1/2 318 0.5 0.2
LY235A LY235B 750 23 584 15 1/2 394 0.7 0.3
LY285A LY285B 1000 28 711 20 1/2 521 1 0.4
LY405A LY405B 1500 40 1016 32 1/2 826 1.2 0.5
LY435A LY435B 1700 43 1092 35 1/2 902 1.3 0.6
LY545A LY545B 2200 54 1372 46 1/2 1181 1.7 0.7
LY605A LY605B 2500 60 1524 52 1/2 1334 1.8 0.8
LY705A LY705B 3000 70 1778 62 1/2 1588 1.9 0.8
LY855B 3500 85 2159 77 1/2 1969 2.2 1
LY1005B 4500 100 2540 92 1/2 2350 2.6 1.1

 

496″ DIAMETER STRAIGHT TUBULAR HEATERS- INCOLOY SHEATH- TYPE LY

120 Volt 240 Volt Watts Tube
Length in.
Tube
Length mm
Heated
Length in.
Heated
Length mm
Approx.
Wt. lb
Approx.
Wt. (kg)
                 
LY206A LY206B 575 20 508 12 1/2 318 0.6 0.3
LY236A LY236B 725 23 584 15 1/2 394 0.8 0.3
LY286A LY286B 950 28 711 20 1/2 521 1.2 0.5
LY406A LY406B 1500 40 1016 32 1/2 826 1.4 0.6
LY436A LY436B 1650 43 1092 35 1/2 902 1.5 0.7
LY546A LY546B 2200 54 1372 46 1/2 1181 2 0.9
LY606A LY606B 2450 60 1524 52 1/2 1334 2.2 1
LY706A LY706B 2950 70 1778 62 1/2 1588 2.3 1
LY856B 3650 85 2159 77 1/2 1969 2.4 1
LY1006B 4300 100 2540 92 1/2 2350 3.1 1.4

 

 

C1030A Vulcan Bộ gia nhiệt Vulcan Vietnam – ENCLOSURE HEATERS

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

=> Xem thêm sản phẩm tại đây

=> Xem thêm sản phẩm của PitesCo tại đây

——————–//——————–
THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:
Hotline: 0912 300 549 (Mr. Trí)
Văn phòng: số nhà 21 đường số 12, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0912 300 549