8.5020.0001.1024.0882 dòng encoder Kubler vietnam

8.5020.0001.1024.0882 dòng encoder Kubler vietnam

PTC Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

Nắm bắt xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào tự động hoá trong quản lý và sản xuất, Pitesco Việt Nam tự hào đem đến cho Quý khách hàng sự lựa chọn tối ưu và đáng tin cậy về linh kiện, phụ tùng, thiết bị tự động, nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh của Quý khách hàng.

PTC Việt Nam cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:

  • Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors…
  • Motion Control: motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing…
  • Process Instrument: các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge…
  • Electric Part: power cable, control cable, anti-fire cable…
  • Safety: relays, switches, fuse…

Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff, Moxa, ADFweb, MTS Sensor, Kinetrol, AGR, Vaisala, NSD Group, Watlow, FMS,…..

8.5020.0001.1024.0882 dòng encoder Kubler vietnam

Một số  dòng encoder Kubler vietnam:

Thông số kỹ thuật các dòng encoder Kubler vietnam:

Thuộc tính sản phẩm Giá trị thuộc tính
Nhiệt độ hoạt động tối đa 85 C
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40 C
Kiểu lắp Mặt bích
Nhiệt độ hoạt động, tối đa 85 C
Nhiệt độ hoạt động, tối thiểu -40 C
Loại đầu ra Quang
Xung Per Revolution 1024 PPR
Loạt Dòng Sendix 5020
Cung câp hiệu điện thê 10-30 V
Công nghệ Quang
Kiểu Tăng dần

Một số dòng encoder Kuebler:

8.5020 X851.1024.H000
8.5020.0040.0100.S110.0100
8.5020.0000.1024.S083.T018
8.5020.0001.1024.0455
8.5020.0001.1024.0882
8.5020.0010.0100.s110.0015
8.5020.0010.0100.s110.0100
8.5020.0010.1024.s110.0015
8.5020.0010.1024.s110.0100
8.5020.0010.2048.s110.0015
8.5020.0010.2048.s110.0100
8.5020.0010.4096.s110.0015
8.5020.0010.4096.s110.0100
8.5020.0011.1024.T035
8.5020.0020.2000.0014
8.5020.0040.0100.s110.0015
8.5020.0040.0500.S127
8.5020.0040.1024.S110.0015
8.5020.0040.1024.s110.0100
8.5020.0040.2048.s110.0015
8.5020.0040.2048.s110.0100
8.5020.0040.4096.s110.0015
8.5020.0040.4096.s110.0100
8.5020.0050.0064.S124
8.5020.0050.0100.s110.0015
8.5020.0050.0100.s110.0100
8.5020.0050.1024 .S145
8.5020.0050.1024.s110.0015
8.5020.0050.1024.s110.0100
8.5020.0050.1024.S124
8.5020.0050.1024.S135.T038
8.5020.0050.1024.S146.0010
8.5020.0050.1024.S147
8.5020.0050.1024.T024
8.5020.0050.1024.W069
8.5020.0050.2048.s110.0015
8.5020.0050.2048.s110.0100
8.5020.0050.2048.S124
8.5020.0050.2048.S147
8.5020.0050.4096.s110.0015
8.5020.0050.4096.s110.0100
8.5020.0051.1024.CH02
8.5020.0051.1024.T006
8.5020.0051.1024.Y023
8.5020.0051.3600.0010.9083
8.5020.0052.2500.S102
8.5020.0060.1024.S214.0015
8.5020.008.1024.H000
8.5020.0310.0500.S090
8.5020.0310.0600.S090
8.5020.0310.1024.S090
8.5020.0310.2048.S090
8.5020.0310.4096.S090
8.5020.0320.0500.S090
8.5020.0320.0600.S090
8.5020.0320.1024.S090
8.5020.0320.2048.S090
8.5020.0320.4096.S090
8.5020.0320.4096.S090
8.5020.0500.1024.5035
8.5020.0551.1000.9083
8.5020.0551.1024
8.5020.055B.1024.0020.9083
8.5020.0821.1024.0008
8.5020.0841.1024.0004
8.5020.0841.1024.0022
8.5020.0841.2048.0022
8.5020.0851.1024.0022
8.5020.0851.1024.4025.40E0
8.5020.0851.2500.W020
8.5020.0A00.1024.C001
8.5020.0A40.1024.0028
8.5020.0A40.1024.S046.1X
8.5020.0A40.1204.0028
8.5020.0A40.2048.S182.0010
8.5020.0A50.1024.S076
8.5020.1511.1024
8.5020.1551.1024
8.5020.1851.1024
8.5020.185E.1024
8.5020.1912.0250
8.5020.1912.0450
8.5020.2311.4096
8.5020.2321.4096
8.5020.234A.1024.0100
8.5020.2351.1024
8.5020.2441.4096
8.5020.2511.1024
8.5020.2511.1024.9089
8.5020.2511.4096
8.5020.2511.4096.9089
8.5020.2521.1024
8.5020.2541.4096
8.5020.2550.0500.0037
8.5020.2551.1024
8.5020.2551.1204
8.5020.2551.4096
8.5020.2551.5000
8.5020.2821.1024
8.5020.2851.1024
8.5020.2851.1024.T006
8.5020.285E.3600
8.5020.2T13.1024
8.5020.3300.1024.0030
8.5020.3314.1000
8.5020.3351.0512
8.5020.3351.1024.0030
8.5020.3552.1024
8.5020.3814.1024
8.5020.3851.1024
8.5020.3851.2048
8.5020.3A51.1024
8.5020.3A51.1024.C002
8.5020.4000.2500.T010.0100
8.5020.4001.1024A05F.8
8.5020.4001.1024A05F-12
8.5020.4020.2048.S062
8.5020.4023.1024.9083
8.5020.4351.1000
8.5020.4500.1024.A033
8.5020.4511.1024
8.5020.4511.4096
8.5020.4514.0100
8.5020.4514.1024
8.5020.4551.1024
8.5020.4551.1024.5020
8.5020.4551.2048
8.5020.4552.0100
8.5020.4552.1024
8.5020.4554.1024
8.5020.455B.1024.0020
8.5020.4581.1024
8.5020.4810.1024.S083
8.5020.4814.0100
8.5020.4831.1024
8.5020.4850.1024.S083
8.5020.4850.1024.S083
8.5020.4851.1024
8.5020.4851.2048
8.5020.4852.1024
8.5020.4854.1024
8.5020.4911.1024
8.5020.4921.1000
8.5020.4A51.1024
8.5020.4A51.2048
8.5020.4AB1.1024.J010
8.5020.4AB1.1024.J010
8.5020.5811.1024.0002
8.5020.7551.0050
8.5020.7851.1024
8.5020.7851.1024.9087
8.5020.7857.0812.0377.1024
8.5020.7857.0812.0377.1024.EX
8.5020.7921.2500
8.5020.8321.1000
8.5020.8321.1024
8.5020.8344.4096
8.5020.8344.5000
8.5020.8351.1024
8.5020.8354.0250
8.5020.8354.1024
8.5020.835A.5000.0020
8.5020.850M.1000
8.5020.8511.1024
8.5020.8511.1024.0002
8.5020.8514.2000
8.5020.851A.1024.0020
8.5020.8521.1024
8.5020.8522.1024
8.5020.8531.1024
8.5020.8551.1024
8.5020.8552.1024
8.5020.8554.1024
8.5020.8554-900
8.5020.8844.5000
8.5020.8850.1024.S083
8.5020.8854.0250
8.5020.8854.0360
8.5020.8854.1024
8.5020.8854.2000
8.5020.8921.1024
8.5020.8952.2500
8.5020.8A21.1024
8.5020.8A5A.1024.0002
8.5020.8A5A.1024.0020
8.5020.AC51.1024
8.5020.AC51.1024
8.5020.C004.4096.A034
8.5020.C511.1024
8.5020.C524.1024
8.5020.C524.4096
8.5020.C541.1024
8.5020.C551.1024
8.5020.C552.1024
8.5020.C55B.1000.0020
8.5020.C851.1024
8.5020.C851.1024
8.5020.C851.2048
8.5020.CA14.1024
8.5020.D001.1024.G002
8.5020.D001.1024.H000
8.5020.D92F.1024.0020
8.5020.D310.2048.S130
8.5020.D311.1024
8.5020.D351.1024
8.5020.D351.2048
8.5020.D354.1024
8.5020.D354.1024.W016.EX
8.5020.D511.4096
8.5020.D52A.0060.0030.9087
8.5020.D551.1024
8.5020.D551.2048
8.5020.D551.5000
8.5020.D552.0400
8.5020.D552.1024
8.5020.D552.5000
8.5020.D554.1024
8.5020.D554.2048
8.5020.D55A.2048.0020
8.5020.D55A.5000.0020
8.5020.D814.5000
8.5020.D821.2000
8.5020.D824.0360
8.5020.D851.0360
8.5020.D851.1024
8.5020.D851.1025
8.5020.D851.5000
8.5020.D854.2048
8.5020.D854.3600
8.5020.D95F.0500.0020
8.5020.DA00.1024.A00B
8.5020.DA1A.1024.0050
8.5020.DC51.1024
8.5020.EB51.1024.S083
8.5020.H510.1024.S143.EX
8.5020.H511.1024
8.5020.H551.1024
8.5020.J2F4.G052
8.5020.J3F7.G021
8.5020.J5F3.G073
8.5020.X001.1024.H000
8.5020.X851.1024
8.5020.X851.1024.H000
8.5020.Y5D8.1024
8.5020-D551-5000
8.5020DC1024
8.5020 X851.1024.H000
8.5020.0040.0100.S110.0100
8.5020.0000.1024.S083.T018
8.5020.0001.1024.0455
8.5020.0001.1024.0882
8.5020.0010.0100.s110.0015
8.5020.0010.0100.s110.0100
8.5020.0010.1024.s110.0015
8.5020.0010.1024.s110.0100
8.5020.0010.2048.s110.0015
8.5020.0010.2048.s110.0100
8.5020.0010.4096.s110.0015
8.5020.0010.4096.s110.0100
8.5020.0011.1024.T035
8.5020.0020.2000.0014
8.5020.0040.0100.s110.0015
8.5020.0040.0500.S127
8.5020.0040.1024.S110.0015
8.5020.0040.1024.s110.0100
8.5020.0040.2048.s110.0015
8.5020.0040.2048.s110.0100
8.5020.0040.4096.s110.0015
8.5020.0040.4096.s110.0100
8.5020.0050.0064.S124
8.5020.0050.0100.s110.0015
8.5020.0050.0100.s110.0100
8.5020.0050.1024 .S145
8.5020.0050.1024.s110.0015
8.5020.0050.1024.s110.0100
8.5020.0050.1024.S124
8.5020.0050.1024.S135.T038
8.5020.0050.1024.S146.0010
8.5020.0050.1024.S147
8.5020.0050.1024.T024
8.5020.0050.1024.W069
8.5020.0050.2048.s110.0015
8.5020.0050.2048.s110.0100
8.5020.0050.2048.S124
8.5020.0050.2048.S147
8.5020.0050.4096.s110.0015
8.5020.0050.4096.s110.0100
8.5020.0051.1024.CH02
8.5020.0051.1024.T006
8.5020.0051.1024.Y023
8.5020.0051.3600.0010.9083
8.5020.0052.2500.S102
8.5020.0060.1024.S214.0015
8.5020.0060.1024.S224
8.5020.008.1024.H000
8.5020.0310.0500.S090
8.5020.0310.0600.S090
8.5020.0310.1024.S090
8.5020.0310.2048.S090
8.5020.0310.4096.S090
8.5020.0320.0500.S090
8.5020.0320.0600.S090
8.5020.0320.1024.S090
8.5020.0320.2048.S090
8.5020.0320.4096.S090
8.5020.0320.4096.S090
8.5020.0500.1024.5035
8.5020.0551.1000.9083
8.5020.0551.1024
8.5020.055B.1024.0020.9083
8.5020.0821.1024.0008
8.5020.0841.1024.0004
8.5020.0841.1024.0022
8.5020.0841.2048.0022
8.5020.0851.1024.0022
8.5020.0851.1024.4025.40E0
8.5020.0851.2500.W020

8.5020.0001.1024.0882 dòng encoder Kubler vietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0912 300 549